Sandra Benschop COACHT

Er drukt iets; iets in jou wil groeien, veranderen, weg van iets of toe naar iets anders. Je bent misschien minder gemotiveerd, minder effectief en productief, dan je van jezelf kent. Hebt het idee dat je vastloopt, of in kringetjes rond draait. Gevoelens van onvrede, boosheid, futloosheid en eenzaamheid steken de kop op. De wens is sterk om ‘het’ weer in orde te maken. Of, het gaat allemaal wel z’n gangetje en dan komt er iets op je pad, waardoor je leven op de kop gaat. Of de druk nu van binnen of van buiten komt, zie het als een uitnodiging om in beweging te komen.

Coaching is een vorm van begeleiding bij werkgerelateerde vragen waarbij jij jezelf in jouw context steeds beter leert kennen. Vooral delen van jezelf die in de hectiek van een werkdag over het hoofd worden gezien. Tijdens het gesprek sta je stil, om vanuit rust handelingen, gedachten, interacties, emoties, overtuigingen en drijfveren te onderzoeken en te analyseren. Of opnieuw te ervaren, maar dan in de veilige omgeving van de werkkamer van de coach. Veel van waaruit we handelen laat zich beredeneren, maar veel van de aansturing is ook onbewust, komt voort uit patronen die soms al een leven lang hun werk doen. Hoeveel ruimte zou je niet voelen als je je daarvan wist te bevrijden?

Als coach ben ik degene die luistert, doorvraagt, confronteert en mijn vermoedens toetst. De inzichten die je opdoet tijdens de sessies vormen de basis voor een breder en dieper handelingsrepertoire, dat gestoeld is op zelfkennis, zelfacceptatie, zelfvertrouwen en zelfwaardering. Helderheid over positie en koers en eigenheid in het leggen en onderhouden van contacten ondersteunen een duurzame groei. Jij maakt je uiteindelijk het coachingsproces eigen: reflecteren en interacteren. Beschouwen en handelen, naar binnen en naar buiten. Alleen en met anderen. Steeds opnieuw. In deze voortdurende opeenvolging kom je steeds dichter bij wie jij in potentie nu al bent. Laag na laag. Stap na stap.

Dichtbij je kern ontdek je je pad en dichtbij je grenzen je potentieel.

Kom in contact.